Chứng chỉ chuyên môn, Bác sĩ Thạc Sĩ Mai Thị Hoan

  • P. Giám đốc chuyên môn hệ thống chuỗi nha khoa Devo
  • Thạc sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt. Hơn 10 năm kinh nghiệm
  • Thành viên hiệp hội Implant thế giới ICOI
  • Chứng chỉ thẩm mỹ Nội khoa trong nha khoa.

BÁC SĨ HOAN VÀ CÁC KHOẢNH KHẮC

bac-si-hoan-gd
anh-doi-ngu-bac-si