Chính sách vận chuyển

Sau khi quý khách đăng ký đặt lịch thành công, chúng tôi sẽ gửi email và gọi điện xác nhận đặt lịch. Quý khách được miễn phí toàn bộ chi phí thăm khám bao gồm cả chụp phim X-quang. Sau thăm khám, nếu quý khách đồng ý thì sẽ được cấy ghép Implant ngay trong buổi thăm khám. Chi phí thanh toán cho buổi cấy ghép Implant đầu tiên là 70% giá trị trên hóa đơn. Số tiền còn lại sẽ thanh toán trong lần hoàn thiện răng sau đó.

Nội dung chi tiết

Thời gian giao hàng (Khoảng cách được tính từ cơ sở giao hàng đến địa điểm khách hàng)

Khoảng cách Thời gian giao hàng Trong trường hợp có yêu cầu lắp ráp, cài đặt
Từ 0km – 15km < 2h giờ làm việc < 3h giờ làm việc
Trên 15km – 25km < 3h giờ làm việc < 4h giờ làm việc
Trên 25km – 40km < 5h giờ làm việc < 6h giờ làm việc
Trên 40km – 60km < 7h giờ làm việc < 8h giờ làm việc
Trên 60km Thỏa thuận với khách hàng

Chi phí giao hàng

Theo giá trị đơn hàng Số Km được miễn phí Mức phí
<500.000VNĐ 5km Miễn phí
Từ 500.000VNĐ – 1.000.000VNĐ 10 Km  Từ km thứ 11 thu 5.000đ/ 1km
Trên 1.000.000VNĐ 15 Km Từ km thứ 16 thu 5.000đ/ 1km
Trên 3.000.000VNĐ 25 Km Từ km thứ 26 thu 5.000đ/ 1km
Trên 10.000.000VNĐ 40 Km Từ km thứ 41 thu 5.000đ/ 1km
Trên 50.000.000VNĐ 50 Km Từ km thứ 51 thu 10.000đ/ 1km.
Trên 100.000.000 VNĐ 100 Km Từ km thứ 101 thu phí 10.000đ/ 1km
Trên 200.000.000 VNĐ 200 Km Từ km thứ 201 thu phí 10.000đ/ 1km
Trên 300.000.000 VNĐ 300 Km Từ km thứ 301 thu phí 10.000đ/ 1km
Các trường hợp khác Thỏa thuận